Algemene verkoopsvoorwaarden

Laatste update op 15 april 2020. (Download onze algemene verkoopvoorwaarden)

Deze algemene verkoopsvoorwaarden beheersen de verkoop van de producten voorgesteld op de website www.vertbaudet.nl (de "Website") door de vennootschap VERTBAUDET, vereenvoudigde aandelenvennootschap onder Frans recht, ingeschreven in het Handelsregister van Lille Métropole onder het nummer 397.555.327, met maatschappelijke zetel in 216 rue Winoc Chocqueel – 59200 TOURCOING - Frankrijk, intracommunautair btw-nummer FR68397555327 (hierna “Vertbaudet” genoemd).
U kan contact met ons opnemen: Om bestellingen door te geven, uw bestelling op te volgen en om de klantenservice te contacteren: +33 366 88 02 80 (prijs van een internationaal gesprek + eventuele meerprijs naargelang de telefoonoperator). De medewerkers van Vertbaudet staan tot uw beschikking van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur (behalve op 25 december, 1 januari en 1 mei). - Of per e-mail op het volgende adres: [email protected]

De vennootschap Vertbaudet exploiteert onder de merknaam Vertbaudet de verkoop van artikelen uitsluitend bestemd voor de markt voor baby's en kinderen, toekomstige mama's, kinderverzorgsters, alsook de decoratie en inrichting van kinderkamers.

Préambule

Onderhavige AV worden afgesloten tussen Vertbaudet en elke natuurlijke persoon die geen handelaar is en die iets wenst te kopen via de Website (de “Klant”).

Er kunnen alleen bestellingen geplaatst worden tussen Vertbaudet en elke meerderjarige (ten minste 18 jaar oud) natuurlijke persoon die geen handelaar is.

Onderhavige AV regelen de verkoop van alle producten die op de Website staan (hierna de “Producten”).

De Producten (of het leveren van de diensten die bij de Producten horen) kunnen territoriaal gezien enkel binnen België verzonden worden.

Vertbaudet behoudt zich het recht voor om de AV op elk moment te wijzigen. Die nieuwe AV zullen echter enkel van toepassing zijn op bestellingen die geplaatst werden nadat de nieuwe AV online gezet werden.

1. Het aanbod

Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van de prijzen en de beschrijving van de Producten die tekoop worden aangeboden. De verkochte artikelen worden met de grootste nauwkeurigheid beschreven en voorgesteld. Alsondanks al onze voorzorgsmaatregelen zich toch minieme fouten zouden voordoen, kunnen wijhiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Elke betwisting op dit gebied valt binnen het kader van een eventuele terug en de in Artikel 8 vermelde garantievoorwaarden (de retourkosten zijn in dit geval ten laste van Vertbaudet).

Bovendien zouden wij, door toedoen van onze leveranciers, ertoe geleid kunnen worden u een artikelte leveren waarvan de samenstelling licht afwijkt van de beschrijving, maar in ieder geval van dezelfdeof superieure kwaliteit in vergelijking met het bestelde artikel. Als het geleverde artikel u niet zoubevallen, geniet u natuurlijk van de wettelijke waarborg voor conformiteit.

Onze productaanbiedingen zijn geldig binnen de perken van de beschikbare voorraad.

2. De prijzen

De prijzen van de Producten die op de Website staan, zijn geldig voor de periode waarin ze onlinestaan.

De prijzen van de Producten worden uitgedrukt in euro, alle taksen inbegrepen. Ze houden rekeningmet de btw en mogelijke kortingen die op de dag van de bestelling van toepassing zijn. De prijzen vande Producten zijn exclusief forfaitaire bijdrage in de kosten voor de verwerking van de bestelling(volgens het gebruikelijke bedrag, zie artikel 5). Als één of meerdere belastingen of bijdragen,voornamelijk met betrekking tot het milieu, zouden worden gecreëerd of gewijzigd, naar boven of naarbeneden, dan kan deze verandering een weerslag hebben op de verkoopsprijs van de Productenaanwezig op de Website en op de verschillende verkoopmedia.

3. De bestelling

3.1 Voorafgaande identificatie van de Klant

Om een bestelling te plaatsen, moet u zich eerst inloggen met uw e-mailadres ofKlantnummer en uw wachtwoord. Voor alle eerste bestellingen, doorloopt u op de Website eerst een procedure om een accountaan te maken. Het Klantnummer is persoonlijk. Als u het nummer verliest of vergeet, moet u dat melden aande Klantendienst van Vertbaudet. Dat kan telefonisch op het nummer +33 366 88 02 80 (prijsvan een internationaal gesprek + eventuele meerprijs naargelang de telefoonoperator). Demedewerkers van Vertbaudet staan tot uw beschikking van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur (behalve op 25december, 1 januari en 1 mei).

3.2 Een bestelling plaatsen en valideren

Van zodra u alle producten hebt gekozen die u wenst te bestellen, kiest u het adres en deleveringswijze en ten slotte valideert u de betalingswijze. Deze laatste stap formaliseert hetverkoopcontract tussen u en Vertbaudet.

Ter informatie, de algemene verkoopsvoorwaarden zullen samen met de bevestiging e-mail wordenverzonden.

Vertbaudet bevestigt dat de bestelling goed ontvangen werd door middel van een e-mail binnen deachtenveertig (48) uur (behalve als de bestelling op vrijdagen, zaterdagen, zondagen of feestdagengeplaatst werd), Franse tijd U kunt ook een samenvatting van uw bestelling direct van de Websiteafdrukken.

Toch behoudt Vertbaudet zich in bepaalde gevallen, met name bij gebrek aan betaling, verkeerd adresof andere problemen met uw account, het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren tot hetprobleem opgelost werd.

- Voor vragen over de opvolging van uw bestelling belt u naar +33 366 88 02 80 (prijs van eeninternationaal gesprek + eventuele meerprijs naargelang de telefoonoperator). Demedewerkers van Vertbaudet staan tot uw beschikking van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur (behalve op 25 december, 1 januari en 1mei).

Bewaar de leveringsbon die in uw pakje zit; u moet hem gebruiken als u artikelen wilt inruilen of als erartikelen terugbetaald moeten worden.

4. De betaling

Met bankkaart (Maestro, Visa, Mastercard)

Eventuele kosten verbonden aan het gebruik van een buitenlandse bankkaart op de Websitezijn voor de Klant. Deze laatste wordt dus vriendelijke verzocht om zich te informeren bij debank over eventuele van toepassing zijnde wisselkosten en/of -commissies.

Uw rekening wordt gedebiteerd naarmate de Producten verstuurd worden. In het geval vanafwijkende of uitgeputte producten zal er slechts een debet gemaakt worden voor het bedragvan de producten die effectief gefactureerd en geleverd werden; het debet van het bedrag vande bestelling kan dus in meerdere keren gebeuren in functie van de verschillende leverdatavan uw producten.

Om de veiligheid van de betalingen te garanderen, gebruikt Vertbaudet de beveiligdebetaaldiensten van een onderaannemer: OGONE. Die dienst maakt gebruikt van debeveiligingsnorm SSL3.0. (De vertrouwelijke gegevens worden versleuteld op de server vanOGONE en worden op geen enkel moment overgedragen naar de informaticaserver vanVertbaudet). Zo garandeert OGONE de beste beveiliging van de betaalgegevens van onzeklanten. Uw betaalaanvraag wordt in realtime verstuurd naar de beveiligde beheerder voorelektronische betalingen OGONE die de nodige controles uitvoert om misbruik en fraude tevoorkomen.

Bij de bevestiging van uw bestelling moet u uw bankkaartnummer invoeren, samen met devervaldatum ervan en het cryptogram. De gegevens van de bankkaart worden zo in eenversleuteld formaat bewaard tot aan de effectieve betaling van de bestelling, via onzeonderaannemer voor betalingen OGONE en tot de termijn van uw retourrecht verlopen iszodat de terugbetaling op uw rekening gecrediteerd kan worden. De gegevens van uwbankkaarten die tijdens uw bestellingen meegedeeld worden, worden enkel gebruikt doorOGONE om de transactie uit te voeren. Zelfs in het geval van uitgestelde betaling of uitstelworden uw bankgegevens op dezelfde manier bijgehouden door OGONE tot aan de datumvan de voorziene betaling.

Bovendien kunt u kiezen om de informatie over uw bankkaart op te slaan/te onthouden zodatu ze niet bij elke bestelling opnieuw moet invoeren. Uw bankkaartnummer verschijnt in zijngeheel tijdens het invoeren, maar enkel de vijf (5) laatste cijfers zijn zichtbaar in uw account; de overige cijfers worden omwille van veiligheidsredenen niet getoond.

Conform de bepalingen van de wet van 9 juli 2001 inzake bepaalde regels in verband met hetjuridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, doen de onlineoverdracht van uw kaartnummer en de definitieve bevestiging van uw bestelling dienst als bewijs voor de integraliteit van de bestelling en de opeisbaarheid van de verschuldigdesommen bij de vereffening van deze aanvraag.

In het geval van frauduleus gebruik van uw kaart vragen wij u om, zodra u dit opmerkt,onmiddellijk contact op te nemen met de Klantendienst op +33 366 88 02 80 (prijs van eeninternationaal gesprek + eventuele meerprijs naargelang de telefoonoperator). Demedewerkers van Vertbaudet staan tot uw beschikking van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur (behalve op 25 december, 1januari en 1 mei).

Met iDeal

Met uw PAYPAL-account:

Als de Klant kiest voor betaling via PayPal, dan wordt hij automatisch doorgestuurd naar zijnPayPal-account. Zodra de PayPal-betaling gevalideerd werd, kan de Klant zijn bestellingafronden op de Website.

5. De levering

Er wordt enkel rekening gehouden met bestellingen met een factuur- en leveradres in Nederland.

Levering is gratis.

Niet-gemonteerde producten die geleverd worden, moeten door de Klant gemonteerd worden. DeKlant neemt het materiaal zelf in gebruik en stelt zich in regel met de richtlijnen die bij degebruiksaanwijzing zitten.

De levering van Producten gebeurt:

 • Via een Postnl-afhaalpunt: binnen 4 tot 6 werkdagen

  U ontvangt een lijst met Potnl-afhaalpunten. Postnl-afhaalpunten: dat zijn meer dan 870handelszaken bij u in de buurt. Om te weten waar het dichtstbijzijnde Kiala-afhaalpunt zichbevindt, gaat u naar https://www.postnl.nl/. Het pakje blijft tien (7) dagenbeschikbaar. Als die termijn voorbij is, wordt het teruggestuurd naar Vertbaudet.

 • Levering aan huis: afgeleverd door PostNL, bij u thuis of op een ander adres, binnen 6 tot 10 werkdagen

 • Voor grote artikelen: Als je een groot artikel hebt besteld, zal onze partner POST NL contact met je opnemen in de dagen na de bevestiging van jouw bestelling.
  Het terugzenden van grote artikelen gebeurt op afspraak. Hiervoor kun je de klantendienst bellen op het nummer +33 366 880 280.

6. Terugbetaling (herroepingsrecht)

Alle te koop aangeboden artikelen die worden aangeschaft op de website www.vertbaudet.nl en geleverd door Vertbaudet, kunnen worden geretourneerd en terugbetaald, met uitzondering van deze die door de wet zijn uitgesloten, bijvoorbeeld producten die op uw vraag gepersonaliseerd werden (voor meer details, zie artikel 7). Er kan alleen aanspraak worden gemaakt op een terugbetaling als de producten niet gedragen, gewassen, gebruikt of beschadigd zijn, als ze niet onlosmakelijk verbonden zijn met andere artikelen (zoals sets), en als ze intact worden teruggestuurd in hun oorspronkelijke verpakking met eventueel bijhorende accessoires, gebruiksaanwijzingen en andere documentatie.

Herroepingsrecht

Alle Producten vallen onder het herroepingsrecht, met uitzondering van deze die uitgesloten zijn doorde wet in artikel VI.53 van het Economisch wetboek, bijvoorbeeld Producten die op uw vraaggepersonaliseerd werden, Producten waarvan de zegel verbroken werd en die omwille vanhygiënische redenen niet teruggestuurd kunnen worden (vb. gedragen panty's), enz.

U beschikt over 15 dagen vanaf de ontvangst van het pakket van uw bestelling om ons op de hoogte tebrengen van uw wens tot herroeping per post of e-mail. Klik hier om het formulier voor herroepingonline te downloaden. U beschikt over nog eens 15 dagen vanaf de verzending van de bekendmakingvan de terugzending (dus 30 dagen vanaf het ontvangen van het laatste artikel van uw bestelling), omons een product uit uw bestelling terug te zenden volgens de hieronder vermelde bepalingen. Zelfsindien u niet hebt laten weten dat u een terugzending wenst (op de hierboven vermelde manieren),aanvaardt Vertbaudet toch uw product terug te nemen, zolang deze ons binnen de 30 dagen vanaf delevering van het laatste pakket van uw bestelling wordt terugbezorgd.

U kunt het Product terugsturen samen met de leveringsbon. De achterkant moet volledig ingevuld zijn(in het pakje steken):

 • Ofwel door het Product gratis af te geven in een postnl-afhaalpunt.
 • Ofwel door het Product gratis af te geven in een postnlpunt.

Vertbaudet verbindt zich er dan toe, mits de hierboven vermelde voorwaarden worden nagekomen, debedragen terug te betalen binnen de kortst mogelijke termijn en ten laatste binnen 14 dagen na deontvangst van het bewijs van verzending van het pakket te onzer attentie of nadat wij het pakkethebben ontvangen (afhankelijk van wat het eerst is gebeurd).

De bewijzen van verzending die aanvaard worden, zijn:

 • Het afgiftebewijs van het Kiala-afhaalpunt of
 • het ontvangstbewijs, afgestempeld en gedateerd door bpost, van gevolgde pakketjes De betaling zal gebeuren via de betalingsmethode van de teruggezonden bestelling.

Als de bestelling van de Producten betaald werd:

 • Via PayPal en de PayPal-account is nog steeds actief: de terugbetaling van uw retour zalgebeuren op deze PayPal-account.
 • Met een bankkaart en de bankkaart is nog steeds geldig: de terugbetaling van uw retour zalgebeuren door middel van creditering op de bankrekening die bij deze kaart hoort.
 • Met een bankkaart en de bankkaart is niet meer geldig: de terugbetaling van uw retour zalgebeuren door middel van een cheque op uw naam.

Om Vertbaudet te helpen de klanten beter te dienen, vragen wij u om de reden van retour tevermelden op de retourbon.

7. Specifieke informatie over gepersonaliseerde producten

Producten die op verzoek van de klant gepersonaliseerd worden, zijn uitgesloten van de bepalingen met betrekking tot het herroepingsrecht. Ze worden niet teruggenomen of omgeruild, uitgezonderd in geval de garantie op gebreken m.b.t. de verkochte zaak wordt ingeroepen (artikel “Wettelijke garanties”).

Door aan Vertbaudet de tekst voor personalisatie door te geven die op het product moet worden aangebracht, verbindt de klant zich ertoe dat de doorgestuurde termen vrij zijn van rechten van derden (intellectuele eigendomsrechten) zodat Vertbaudet op geen enkel moment en in geen enkel geval aansprakelijk kan worden gesteld.

Bovendien verbindt de klant zich ertoe om geen personalisatie van een product aan te vragen door het aanbrengen van pornografische, pedofiele, gewelddadige, obscene, beledigende of denigrerende bewoordingen.

Vertbaudet behoudt zich het recht voor om aanvragen tot personalisatie die indruisen tegen dit artikel te weigeren.

In elk geval is alleen de klant aansprakelijk in geval van de schending van de rechten van derden of de bovengenoemde ethische bepalingen; Vertbaudet wijst wat dit betreft alle aansprakelijkheid af.

Ten slotte wordt aan de klant nog meegegeven dat Vertbaudet geen controles uitvoert wat betreft de spelling of de grammatica van de tekst die door de klant wordt doorgestuurd.

8. Wettelijke garanties

Als één van uw artikelen ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch geleverd wordt met eenbeschadiging of als er een stuk ontbreekt bij de levering, dan kunt u dat melden en dan bezorgen wij ueen nieuw stuk of het ontbrekende stuk.

8.1 Wettelijke Garanties

Voor al uw aankopen kunt u gebruikmaken van de wettelijke garantie inzake conformiteit (artikel 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek) en van de garantie tegen verborgen gebreken (artikel1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek) die voorzien dat klanten Producten met een defect ofdie niet-conform geleverd werden, mogen terugsturen.

Wettelijke garantie inzake conformiteit

Als u handelt volgens de wettelijke garantie inzake conformiteit, dan:

 • beschikt u over een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de datum van afgifte van hetProduct om te handelen;
 • kunt u kiezen tussen herstelling of vervanging van het Product, onder voorbehoud van devoorwaarden voor kosten die voorzien worden in artikel 1649 quinquies van het BurgerlijkWetboek;
 • wordt u ervan vrijgesteld om bewijs te leveren van het bestaan van het gebrek aanconformiteit van het Product in de 6 maanden die volgen op de aflevering van het Product.

De wettelijke garantie inzake conformiteit is van toepassing onafhankelijk van de commerciëlegarantie die mogelijk overeengekomen werd (zie artikel 9.2).

Garantie op verborgen gebreken:

U kunt beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken aan het verkochte goed in te roepenvolgens artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek. In die verborgenronderstelling kunt u kiezen tussen hetontbinden van de verkoop of een korting op de prijs conform artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

8.2 Onderdelen

De duur van de beschikbaarheid van onderdelen van onze Producten is ook gelijk aan 6 maanden. Voor Producten onder handelsgarantie, is de duur van de beschikbaarheid van de onderdelen gelijkaan de duur van genoemde handelsgarantie, binnen de beperkingen van de beschikbare voorraad.

9. Milieu

9.1 Elektrische en elektronische toestellen

Als de Klant een elektrisch of elektronisch toestel koopt op de Website, verbindt Vertbaudet zich ertoeom gratis een oud toestel van hetzelfde type terug te nemen, in propere staat, uitgeschakeld enzonder gevaar te hanteren.

9.2 Reach

Voor alle vragen over de Europese norm REACH kunt u contact met ons opnemen: per post op hetvolgende adres: Vertbaudet, Service Correspondance 216, rue Winoc Chocqueel, 59200 Tourcoing-Frankrijk.

9.3 Sorteren

https://media.vertbaudet.nl/medias/99/1/27323/1927167481/triman.png Het logo Triman op een product betekent dat het product onderworpen wordt aan eensorteerrichtlijn en dat het in een recyclagecontainer gegooid moet worden. Dat logo staat op alleconsumptieproducten die opgehaald worden door eco-instellingen en waarvan de “recycleerbaarheid”gegarandeerd is, met name papieren catalogussen, commerciële folders en meubeluitrustingen, textielof zelfs schoenen. U moet ze dus zorgvuldig sorteren.

Triman kan voorkomen op producten of op de verpakking, de handleiding of elke andere drager. De batterijen, gebruikte accumulatoren, afval van elektrische en elektronische uitrusting wordt ookonderworpen aan sorteerrichtlijnen, maar zij hebben specifieke markeringen.

10. Persoonsgegevens

Bij de bestelling worden de persoonsgegevens a.d.h.v. een computer verwerkt. Wij nodigen u uit om het onderdeel " Persoonlijke Levenssfeer & Cookies " van de Website erop na teslaan voor alle informatie i.v.m. dit onderwerp.

11. Intellectuele eigendom

Alle elementen van de Website, visueel of auditief, hierbij de onderliggende technologie inbegrepen,zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken en patenten. Ook de merknamen, logo's,tekeningen en modellen die op de Website worden afgebeeld zijn de exclusieve eigendom vanVertbaudet. Hun openbaarmaking dient in geen geval te worden opgevat als het verlenen van eenlicentie of een recht om gebruik te mogen maken van genoemde handelsmerken en onderscheidendeelementen, welke auteursrechtelijk zijn beschermd. Dergelijk gebruik zal worden beschouwd alsinbreukmakende handeling.

Op die manier mag geen enkel document dat afkomstig is van de Website op enigerlei wijze wordengekopieerd, gereproduceerd, hergepubliceerd, gedownload, geplaatst, uitgezonden of gedistribueerd.

U mag echter één kopie van deze documenten downloaden op een computer voor eigen, enuitsluitend niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u de informatie niet wijzigt en dat u alleauteursrechten en andere bewoordingen met betrekking tot de eigendom intact houdt. Wijziging vandeze documenten of het gebruik ervan voor andere doeleinden betekent een inbreuk op hetauteursrecht van Vertbaudet. Wijziging van deze documenten of het gebruik ervan voor anderedoeleinden betekent een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van Vertbaudet.

Als u beschikt over een eigen website en als u, voor persoonlijk gebruik, op uw site een link wenst teplaatsen die rechtstreeks naar de startpagina van de Website verwijst, moet u hiervoor verplicht detoestemming van Vertbaudet vragen. In dit geval is er geen sprake van een implicieteaffiliatieovereenkomst.

Daarentegen is gelijk welke hyperlink naar de Website die de techniek van framing of het inline linkengebruikt, formeel verboden. In alle geval zal elke link, zelfs als stilzwijgend werd toegestaan, moetenworden verwijderd op vraag van Vertbaudet.

12. Volledigheid

In de veronderstelling dat één van de clausules van deze AV van nul en gener waarde zou zijn omwillevan een verandering in de wetgeving, reglementering of door een gerechtelijke beslissing, danbetekent dat in geen enkel geval dat de geldigheid en het naleven van onderhavige AV aangetastwordt.

13. Aansprakelijkheid

Vertbaudet heeft een resultaatverplichting voor alle stappen van het plaatsen van een bestellingevenals voor de stappen voorafgaand aan het sluiten van het contract. Om deze reden verbindt Vertbaudet zich ertoe de producten die op de Website worden verkocht, zonauwkeurig mogelijk te beschrijven. Vertbaudet kan echter niet aansprakelijk worden gesteld in gevalvan de niet- nakoming van zijn verplichtingen die toe te schrijven is aan een onvoorzien enonoverkoombaar feit van een derde of aan een geval van overmacht. Vertbaudet kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor alle ongemakken of schade met betrekkingtot het gebruik van internet, voornamelijk een onderbreking van de dienst, de aanwezigheid van eenvirus of een indringing van buitenaf of, algemener gezien, gelijk welk geval beschouwd als overmacht.
De Website voldoet aan de Belgische wetgeving. Indien u toegang verkrijgt tot de site vanuit eenander land kan Vertbaudet in geen enkel geval de garantie geven dat de site voldoet aan uw lokalewetgeving.

14. Beslechting van geschillen

14.1 Klachten en mogelijke geschillen

Voor klachten over uw bestelling kunt u contact met ons opnemen:

- elefonisch op +33 366 88 02 80 (prijs van een internationaal gesprek + eventuele meerprijsnaargelang de telefoonoperator) van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur (behalve op 25 december, 1 januari en 1mei).
- per e-mail: [email protected]
- per post VERTBAUDET - Service Clientèle – 216 rue Winoc Chocqueel – 59200 Tourcoing, Frankrijk.