WELKOM BIJ VERTBAUDET!

Maak gebruik van25%*

door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief!
Zo blijf je altijd op de hoogte
van onze laatste
nieuwtjes en aanbiedingen

*zie sitevoorwarden
×

GarantiesVoor al uw aankopen geniet u de wettelijke conformiteitsgarantie en de garantie tegen verborgen gebreken, waardoor klanten defecte of niet-conforme geleverde artikelen kunnen terugsturen.

Zijn uitgesloten van de wettelijke garanties:
- beschadigingen van het Artikel als gevolg van normaal gebruik en normale slijtage, rekening houdend met de aard, functie en samenstelling van het Artikel;
- beschadigingen als gevolg van overmatig intensief gebruik, met name voor niet-private doeleinden;
- beschadigingen als gevolg van gebruik, montage, opslag en onderhoud die niet conform de technische instructies zijn;
- schade veroorzaakt door externe factoren (met name ongevallen, schokken, vandalisme, brand en waterschade).

De wettelijke conformiteitsgarantie:
Wanneer u handelt onder de wettelijke conformiteitsgarantie:
- beschikt u over een termijn van twee jaar vanaf de aflevering van het Artikel om actie te ondernemen;
- kunt u kiezen tussen herstelling of vervanging van het Artikel, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen;
- bent u gedurende 6 maanden na aflevering van het Artikel vrijgesteld van het leveren van bewijs van het conformiteitsgebrek van het Artikel.

De wettelijke conformiteitsgarantie is onafhankelijk van eventuele andere verleende commerciële garanties van toepassing.

De garantie tegen verborgen gebreken:
U kunt beslissen om voor het verkochte product de garantie tegen verborgen gebreken in te zetten. In dat geval kunt u kiezen tussen ontbinding van de verkoop of verlaging van de verkoopprijs.